Duurzamer Leven

Energie: minder fossiele bronnen, meer hernieuwbare energie

Energie en de bronnen ervan: het vormt één van de belangrijkste topics bij vele discussies en debatten. En terecht ook, want we dienen veel bewuster om te gaan met energie dan dat we dit vandaag de dag doen. Waarom? Er wordt nog steeds te veel en te vaak gebruikt gemaakt van fossiele brandstoffen en een duurzaam leven vereist een hoger gebruik van de hernieuwbare energiebronnen!

Fossiele brandstoffen

Wat zijn fossiele brandstoffen, de boosdoeners voor ons milieu, nu precies? Wel dit zijn stoffen, die een aanzienlijke hoeveelheid CO2 bevatten, die vrijkomen bij verbranding van deze fossiele brandstoffen en dus ook het milieu vervuilen waarin ze zich bevinden. Ze zijn diegenen om de vinger naar te wijzen wanneer we spreken over de uitstoot van de broeikasgassen én belangrijker nog: ze vervuilen meer en meer. Bovendien kunnen ze ook op geraken, waardoor ons gehandhaafde energiesysteem dringend herzien dient te worden. Los hiervan, wat zijn de belangrijkste fossiele brandstoffen? De belangrijkste zijn aardgas, aardolie en steenkool.

Hoe langer hoe meer, zien we in dat we iets dienen te veranderen. Snel en drastisch. Fossiele brandstoffen zijn niet hernieuwbaar en we geraken zo stilaan in energienood. Het gebruik van duurzame, hernieuwbare energie is dé oplossing in spe.

Windenergie

Hernieuwbare energie

Duurzame energie is een onuitputtelijke bron aan energie en bovendien ook een pak minder vervuilender en schadelijker voor het leefmilieu. Er zijn gelukkig ook verschillende vormen van duurzame energie. Hieronder vind je alvast de belangrijkste vormen opgesomd, elk aangevuld met hun typische karaktereigenschappen:

  • Zonne-energie: deze vorm is onder te verdelen in een aantal subcategorieën. Eerst en vooral heb je de zonnepanelen. Deze ogen misschien niet al te mooi, maar ze zijn uitermate doeltreffend: ze zetten het zonlicht om in elektriciteit via de kenmerkende PV-cellen, waardoor energie opgewekt wordt. Je hebt ook nog de passieve zonne-energie, waarbij alles draait rondom huizen en andere ruimtes die zo gebouwd worden dat de zon de opportuniteit heeft om de ruimte in kwestie optimaal te verwarmen (denk hierbij aan grote ramen aan de zonkant). Je hebt ook nog bijvoorbeeld de zonnetoren, dewelke een luchtstroom creëren in een verticale pijp aan de hand van zonnewarmte.
  • Windenergie: hier draait het om de welgekende windturbines of windmolens. Deze gebruiken de wind als drijfveer om elektriciteit op te wekken via de aandrijving van een elektrische generator.
  • Waterenergie: ook deze vorm bevat verschillende mogelijkheden. Zo heb je de golfslagenergie, dewelke gebruikt maakt van de golfbewegingen van de zee om elektriciteit te genereren. Je hebt verder de getijdenenergie, die energie opwekt via de verschillen in de waterhoogte van de getijden. Ook de hydro-elektrische energie vormt een belangrijke vorm van waterenergie: deze wekt energie op door hoogteverschillen in water (denk hierbij bijvoorbeeld aan een stuwdam of waterval).
  • Geothermische energie: deze energieverwekking wordt populairder met de dag en bestaat erin energie te winnen afkomstig van de warmte uit de aardbodem.
  • Bio-energie: deze energie baseert zich op fotosynthese. Deze energie is echter niet al te doeltreffend, aangezien de gebruikte biomassa vervangers voor de fossiele brandstoffen genereert en anderzijds omdat fotosynthese slechts één procent van de zonne-energie gebruikt.

Conclusie

Duurzame energie zorgt voor een gezonder leefmilieu, dus ook een betere gezondheidskwaliteit. Bovendien biedt het je energiezekerheid, aangezien ze eender wanneer kunnen worden verwekt. Gedaan met de afhankelijkheid van oliebronnen en –aanbieders! Ze staan ook garant voor een leven van hogere kwaliteit voor onze kinderen en kleinkinderen, gezien de mindere vervuiling die ze veroorzaken. En last but not least: ze bezorgen je een lagere energierekening op het einde van de maand en wie weet ook meer winst dan verlies op lange termijn!