Duurzamer Leven

Waarom we allemaal wat duurzamer moeten leven

Het is een alledaags nieuwstopic geworden: duurzaam leven en leven op kleinere voet. Maar de mens is een luxebeestje geworden doorheen de jaren, dus duurzaam leven, hoe dien je dat precies te doen? Of eerst en vooral wat houdt duurzaam leven precies in en welke aspecten in je leven worden hierbij aangesproken? Dat en nog veel meer vind je op deze website terug.

Duurzaam leven – Wat is het?

Het is een term die moeilijk te omschrijven valt, gezien de grote omvang ervan. De begrippen ecologisch, groen en duurzaam worden maar al te vaak gebruikt door elkaar heen, maar zijn ze wel hetzelfde? Wel, het komt allemaal neer op bewust leven.

Het verschil tussen ecologisch of groen leven en met duurzaam of bewust leven is de nadruk die deze laatste verwoording legt op de snelheid van onze consumptie. Duurzaam betekent namelijk, buiten minder consumeren, ook consumeren op een bewustere manier. Neem bijvoorbeeld een luxeproduct als een auto. Deze wordt als vanzelfsprekend beschouwd, maar is dit wel zo? Het is een trend om deze na vier jaar weer van de hand te doen, maar waarom kiezen we niet eens voor een tijdspanne van tien jaar? Een auto heeft immers een veel langere levensduur dan de huidige vier jaar!

Duurzamer Leven: Recycleren

De wereld ontzien van zo veel mogelijk belast, dat is de vuistregel van duurzaam leven of zoals we het al wel eens vaker verwoorden: het binnen de perken houden van onze ecologische voetafdruk. De basisprincipes zijn recycleren, hergebruiken en reduceren.

Recycleren

Hierbij gaat het om een mooie wisselwerking tussen de producten van een product en tussen de gebruikers ervan. De producent dient er op te letten dat het product zo veel mogelijk te recycleren valt, dat het voor iets nieuws kan dienen achteraf. De producent dient er dan weer op te letten dat hij producten koopt met bijvoorbeeld verpakkingen die biologisch afbreekbaar zijn en dat hij ook daadwerkelijk zijn afval recycleert. Let op: recyclage kost energie, maar het draagt wel bij tot een duurzamer leven!

Hergebruiken

Hergebruiken wilt enerzijds zeggen dat je een product zo lang mogelijk gebruikt en dat je het achteraf ook na reparatie opnieuw gaat gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oude, versleten tafelblad dat je weer als een blits interieurstuk kunt gebruiken na behandeling met een modern likje verf.

Reduceren

Reduceren draait voornamelijk op het kritisch omgaan met producten. Langs de ene kant betekent dit dat je zo weinig mogelijk niet-noodzakelijke levensmiddelen dient aan te kopen. Producten die je niet of amper gaat gebruiken, is alleen maar verspilling van je geld en het betekent bovendien meer afval. Langs de andere kant moet je er ook op toezien dat je producten koopt met zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal. Dit is niet altijd even gemakkelijk, maar het is wel mogelijk mits een beetje moeite van jouw kant.

Conclusie

Duurzaam leven staat niet gelijk aan goedkoop of gierig te leven, integendeel. Het is net van uiterst belang dat je je leven verrijkt met je eigen persoonlijkheid en karakter en daar horen ook de bijpassende producten bij. Maar… je leven zal een pak aangenamer worden als je dit op een bewuste en duurzame manier doet!