Duurzamer Leven

Duurzaamer leven: De Elektronische Sigaret

Iets wat de laatste jaren enorm aan het opkomen is, zijn de elektronische sigaretten en shisha’s.

In landen zoals de Verenigde Staten zie je ze bijna op elke hoek van de straat, terwijl het in landen zoals Nederland en België nog in de kinderschoenen staat en er met heel veel onwetendheid naar gekeken wordt. Nu er echter ook in Vlaanderen gespecialiseerde webwinkels bestaan beginnen er steeds meer mensen geboeid te geraken door het fenomeen.

Niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor het milieu!

Tabak is een luxe product en het is niet alleen kankerverwekkend en slecht voor de gezondheid maar ook, wat veel mensen vergeten, slecht voor het milieu!

vrouw met elektrische sigaret Het grote verschil tussen elektronisch roken en het traditionele roken, wanneer men dan zuiver kijkt naar de milieu aspecten ervan, is het feit dat er bij elektronisch roken sprake is van verneveling & verdamping van water, terwijl er bij tabak sprake is van verbranding.

De rook die wordt uitgeademd van een elektronische sigaret bevat NUL CO terwijl dit bij gewone sigaretten niet het geval is.

Niet enkel vervuilend tijdens het roken

Een feit waar vele mensen de wenkbrouw van doen fronsen is dat mensen, actieve rokers van traditionele tabak, zelfs als ze niet aan het roken zijn, bij de gewone ademhaling veel meer CO uitstoten dan niet-rokers of e-rokers.

Deze test kan heel simpel uitgevoerd worden met een alcoholtester zoals die van de politie. Na een onderzoek bij 150.000 Europeanen is gebleken dat rokers van traditionele sigaretten meer koolstofmonoxide uitademen dan de maximaal aanvaarde waarde van de algemene luchtkwaliteit!

Niemand kijkt er uiteraard van op dat klassieke sigaretten bijdragen aan de CO uitstoot, echter dat de lucht die deze personen uitademen op dagelijkse basis bijdraagt aan de luchtvervuiling, dat doet menig mens zijn wenkbrauwen fronsen.

De cijfers

Bij de meeste Europese steden wordt er een vervuilings- of smogalarm afgekondigd wanneer men 8,5 ppm CO kan vinden in de omgevingslucht. Een enkele roker echter, die slechts 1 tot 5 sigaretten per dag rookt, levert alleen al 17,5 ppm CO. Dit is bijna het dubbele van de normaal toegestane waardes. Als je dan weet dat niet rokers en e-rokers slechts een gemiddelde 3,9 ppm CO genereren, dan is de rekensom en de duurzaamheid van het e-roken snel gestaafd.